Vastuullisuus ja arvot

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme kestävän luontomatkailun periaatteita ja vastuullisia valintoja. Meille vastuullisuus tarkoittaa paitsi vastuuta ympäristöstä, myös vastuullisuutta arjessa ja toimintatavoissa. Toimintamme pohjautuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Haluamme edistää kestävää kehitystä ja luoda positiivisia vaikutuksia sekä ympäristölle että yhteisöille ja tarjota asiakkaillemme unohtumattomia luontokokemuksia. Biologinen monimuotoisuus on välttämätöntä ihmisen elämälle ja terveydelle. Luonnon suojelu parantaa biologista monimuotoisuutta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Asiakaslupauksemme on tarjota kestäviä palveluita kaikille matkailijoille, vierailijoille sekä kumppaneille yhdenvertaisesti.

Inklusiivisuus ja kulttuurinen herkkyys

Tarjoamme matkailuelämyksiä, jotka kunnioittavat paikallisia perinteitä, kulttuuria ja tapoja. Yrityksemme noudattaa eettisiä ja moraalisia periaatteita toiminnassaan emmekä hyväksy minkäänlaista kaupallista, seksuaalista tai mitä muuta tahansa hyväksikäyttöä tai syrjintää.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Hirsihuvilamme on rakennettu omalta tontilta kaadetuista puista. Hirsitalo sitoo yli 1,5 kg hiilidioksidia ilmasta jokaista kasvanutta puukiloa kohden. Lämpöä ja kosteutta tasapainottava ja hengittävä seinärakenne hirsitalossa takaa sen, että sisäilma hirsitalossa on hyvä. Hirsiseinä pystyy varaamaan itseensä lämpöä suoraan auringon säteilystä ja toisaalta myös yön viileyttä kesäöinä. Hirsi säätää lämpötilaeroja ja vähentää lämmitys- ja viilennystarvetta eli säästää energiaa. Lämpöä säädetään asiakastilaisuuksien mukaan ja ilmalämpöpumppu on käytössä.

Kannustamme asiakkaitamme saapumaan kohteisiimme joukkoliikennettä käyttäen tai yhteiskuljetuksella.

Tarjoamme aktiviteettipalveluissamme kestäviä, omaa lihasvoimaa käyttäviä liikuntatapoja kuten kävely, pyöräily, melonta, soutu, lumikenkäily ja potkukelkkailu.

Vastuullinen hankinta ja tarjonta

Ostaessamme tuotteita ja palveluita, asetamme etusijalle paikalliset, ympäristöystävälliset ja reilun kaupan periaatteita noudattavat toimittajat aina, kun se on mahdollista ja laatu on tarpeeksi korkea. Suosimme sertifioituja ja ympäristömerkittyjä tuotteita.

Ruokatarjontamme on perisuomalaista: Kasviksia, juureksia, marjoja, sieniä sekä mahdollisuuksien mukaan myös paikallista kalaa. Viinihankinnoissa suosimme luomuviljeltyjä viinejä. Juoma- ja käyttövesi tulee omasta kaivosta. Emme käytä kertakäyttöastioita.

Esteettömyys

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Otamme huomioon palveluissamme yhdenvertaisen kohtelun taustasta tai henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta, liittyen esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon. Esteetön liikkuminen on tiloissamme kuitenkin haastavaa eikä vanhoihin hirsimökkeihimme valitettavasti pääse pyörätuolilla. Poropuistoon johtaa leveä lankkupolku, jonka päässä on kaide ja muutama rappunen kallioisella rinteellä. Poropuiston kallioinen ulkoalue ei myöskään ole esteetön.  

Eläinten hyvinvointi ja matkailijat

Poropuistomme porojen hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää ja kohtaamiset poron kanssa tapahtuvat aina poron ehdoilla. Porojen päähoitaja huolehtii porojemme hyvinvoinnista yhdessä hoitotiimin kanssa. Poromme ovat hyvin tottuneita ihmisiin ja tulevat uteliaina tervehtimään, varsinkin jos jäkälää on tarjolla. Porojamme voi tavata vain omassa tarhassaan Nuuksion Poropuistossa, emme vuokraa poroja mihinkään tapahtumiin, koska siitä aiheutuisi poroille vain turhaa stressiä.

Lainmukaisuus

Noudatamme toiminnassamme Suomen matkailualan lakeja ja säädöksiä. Aktiviteettiohjelmille on laadittu asianmukaiset turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, elintarvikkeissa noudatamme elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelmaa, alkoholijuomien anniskelun puolivuosi-ilmoitus toimitetaan Valviralle, kiipeilyvälineiden ja henkilösuojainten tarkistus tehdään säännöllisesti ja pidetään yllä tarkastusraporttia. Yrityksellämme on toimintansa kattava vastuuvakuutus.

Vastuullisuussertifikaatit

Yrityksellemme on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki sekä GOOD TRAVEL SEAL -sertifikaatti osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

Vastuullisuustyö on jatkuvaa ja kannustamme myös muita luontomatkailualla toimivia yrityksiä lähtemään STF-polulle.

 

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä ja seurantatekniikoita, mikäli annat niille suostumuksen. Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle. 

Facebook
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru